Individuell måling 

Techem leverer produkter og tjenester som sørger for individuell måling og avregning slik at hver enkelt beboer kun belastes for sitt eget forbruk. Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk. Synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing da man får et konkret forhold til hvor mye man selv bruker.

Skreddersydd elbillading for borettslag og sameier

Elbiler utgjør en økende del av bilparken i borettslag og sameier, dermed ser vi også et økt behov for avregning av ladestasjonenes strømforbruk. Med bakgrunn i dette kan Techem nå tilby elbilladere, samt installasjon, infrastruktur og avregning av ladestasjoner for beboere i borettslag og sameier.

Frigjør tid med Techem Kundeportal

Kundeportalen er tiltenkt forretningsfører og styret i borettslag/sameier. Ved hjelp av kundeportalen sikres dere en effektiv administrasjon av målerdata (avlesningsverdier) og enklere distribusjon av avregningsvedlegg.

Portalen gir følgende fordeler:

  • Målerdata (avlesningsverdier) og avregninger samles på en oversiktlig plattform.
  • Via kundeportalen kan dere gi øvrige beboere tilgang til beboerportalen.
  • Alle avregningsvedlegg er tilgjengelige og kan oversendes til hver enkelt beboer.  
  • Åpner for en nesten papirløs og utelukkende mer miljøvennlig avregning av vann- og energiforbruk.

Få oversikt over ditt eget forbruk

Beboerportalen gir individuelle beboere en enkel og brukervennlig oversikt over eget forbruk- og forbrukshistorikk.

Ved bruk av Techem beboerportal kan du:

  • Se dine avregninger.
  • Følge ditt vann- og varmeforbruk.
  • Lære mer om ditt eget forbruksmønster og dermed også gjøre endringer som vil spare både penger og miljø.
  • Få svar på spørsmål rundt generelt forbruk og avregning av forbruk.
  • Få adgang til forbruksdata og måleravlesningsverdier døgnet rundt.
Ønsker du å lære mer om våre tjenester?
Tlf.: 22 02 14 59 - E-post: kundeservice@techem.no