Praktisk fjernavlesning med trådløs teknologi fra Techem

Digitalisering er viktigere enn noen gang. Takket være Techem sin trådløse teknologi er det ikke lenger nødvendig å gå inn i den enkelte bolig for avlesning av målere. I tillegg sikrer trådløs fjernavlesning av målerne en nøyaktig oversikt over beboers individuelle vann- og energiforbruk.

Trådløs teknologi: Trygg. Komfortabel. Kontaktløs.

I mer enn 20 år har vi stolt på målere som overfører forbruk trådløst. Kvalitet og pålitelighet er våre viktigste prioriteringer.

Hvordan fungerer fjernavlesning med Techem Smart System (TSS)?

Techem har utviklet sitt eget system for avlesning av målerverdier, Techem Smart System (TSS). Systemet er trådløst og leser av målere automatisk, dermed trenger man ikke lenger å lese av målere manuelt. Trådløs fjernavlesning forenkler også administrasjonen av avlesningen da man ikke behøver tilgang til hver enkelt leilighet ved avlesning. 

TSS sørger for tett oppfølging og overvåking av målerinstallasjonen. Ved fjernavlesning via TSS overføres daglig oppdaterte forbruksverdier fra måleren til sentralt plasserte datainnsamlere, strategisk fordelt i byggets oppganger. Disse sender så daglig forbruksverdier til en sikret server via GPRS. Forbruksverdier oppdateres daglig i Techem Beboer App. Ved daglige oppdateringer på målerinstallasjonen vil man raskere få oversikt over eventuelle avvik.

Få trådløs fjernavlesning

For å kunne bruke Techem Smart System må boligen din være utstyrt med målere som har innebygde radiosendere. 

Ta gjerne kontakt med oss! Vi tar oss av planlegging, installasjon og service for deg. 

 

Open Metering System 

Open Metering System (OMS) er en europeisk kommunikasjonsstandard for trådløs fjernavlesning med åpen protokoll. Dette sikrer fleksibilitet ved valg av tjenesteleverandør for avlesning og avregning av individuelle målere. Techem målere leveres med en integrert radiomodul for fjernavlesning og kan programmeres for OMS. 

Fleksible og sikrede tjenesteløsninger via Open Metering System 

Ved installasjon av individuelle målere legges grunnlaget for en korrekt og ikke minst rettferdig fordeling av energiforbruket i bygget. Hvis alle målerne er utstyrt med OMS står du som kunde fritt til å velge hvilken tjenesteleverandør du vil samarbeide med. Dette betyr også at Techem kan levere tjenesten på målere fra andre produsenter, dermed er man ikke låst til målerprodusenten og kan velge den tjenesteløsningen som er mest optimal. 

Åpne avlesningssystemer sikret ved bruk av krypteringsnøkler

Techem OMS-målere har individuelle krypteringsnøkler for hver enkelt måler. Dette gjør at målerdataene sikres mot manipulering eller sabotasje. I tilfeller hvor andre leverandører skal utføre tjenesten på Techem målerne sendes disse krypteringsnøklene etter anmodning fra kunden. Techem sørger naturligvis for at gjeldene krav for behandling av personopplysninger ivaretas.

Dine fordeler ved trådløs fjernavlesning

Vår trådløse teknologi fører til mindre administrativt arbeid for ditt boligselskap, samtidig som det sørger for mindre forstyrrelser for deg som beboer.

1

Enkel avregning

Basert på automatisk registrering av målerverdier i boligen kan vi produsere fordelingsregnskaper i form av avregningsvedlegg.

2

Se forbruksmålingen online

Få god oversikt over eiendommens vann- og energiforbruk i vår administratorportal.

3

Mindre administrativt arbeid

Enkel administrasjon siden all forbruksdata registreres via trådløs fjernavlesning.

1

Ingen problemer

Vårt trådløse utstyr overfører målerverdiene direkte via fjernavlesning, og man slipper derfor problemet med å avtale tid for å gå inn i den enkelte bolig for avlesning.

2

Fornøyde beboere

Trådløse fjernavlesningsmålere er brukervennlige, samtidig som de leverer en nøyaktig oversikt over hver beboers individuelle vann- og energiforbruk.

Pålitelig fordelingsregnskap i
Techem Beboer App

 

Bytt til Techem Smart System! Basert på registrerte målerverdier i boligen produserer Techem fordelingsregnskaper i form av avregningsvedlegg. Disse gjøres tilgjengelige for nedlastning via Techem Beboer App.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Ring eller send oss en e-post om du lurer på noe.

Du er kanskje også interessert i 

Avregning av ditt vann- og energiforbruk

Techem utarbeider et fordelingsregnskap for hele boligselskapet.

Energieffektivitetsdirektivet

Energieffektivitetsdirektivet (EED) trådde i kraft i EU i 2012. Les mer om EED her.

Techem Administrator Portal

Ved hjelp av Techem Administrator Portal sikres både forretningsfører og styret en effektiv administrasjon av målerdata og en enklere distribusjon av avregningsvedlegg.