Energimålere

Individuelle målere sikrer en rettferdig fordeling av kostnader

Statistikk indikerer at 15% av beboere står for 50% av forbruket, dermed betaler ofte majoriteten av beboere for overforbruket til minoriteten. De som har et normalt forbruk vil dermed være tjent med innføring av individuell måling. Ved å installere separate leilighetsmålere i hver enkelt leilighet og i fellesarealer sikres man at all energi forbundet med oppvarming av leiligheten blir nøyaktig registrert, og ikke minst rettferdig fordelt mellom beboere. I tillegg vil individuell måling sørge for redusert varmeforbruk og økt miljøbevissthet. Les mer om individuell måling her.

Er du ikke sikker på hvilke målere du har behov for?

Ta kontakt med Techem, så finner vi de riktige målerne og tjenestene for din bolig. Techem koordinerer hele prosessen fra installasjon til service, vi er en totalleverandør, hvilket inkluderer målere såvel som tjenester for avlesning- og avregning av individuelt forbruk. 

Hva innebærer individuell måling av varmeforbruk?

Dine fordeler med energimålere fra Techem

Våre trådløse produkter sikrer en nøyaktig avlesning av energiforbruket i din eiendom.

1
Komplett service
Planlegging, installasjon og vedlikehold: Vi tar oss gjerne av det for deg.
2
Du er i gode hender med oss
Vi vet hva vi gjør: Du kan stole fullt og helt på våre mange års ekspertise.
3
Forbereder deg på fremtiden
Energieffektiviseringsdirektivet (EED) stipulerer at alle målere skal avleses via trådløs fjernavlesing innen den 1. januar 2027.
1
Aldri gå glipp av en måleravlesning igjen
Avlesning av målerne gjøres ved hjelp av trådløs teknologi, hvilket betyr ingen flere avtaler i forbindelse med måleravlesning.
2
Rettferdig avregning av forbruk
Takket være presise energimålere installert i alle leilighetene i bygningen, mottar alle beboere en rettferdig avregning basert på eget forbruk.

Vi gir deg full oversikt over ditt individuelle vann- og energiforbruk

Techem tilbyr digitale løsninger som hjelper både forretningsfører, styret og den enkelte beboer. 

  • Administratorportalen sikrer en effektiv administrasjon for forretningsfører og styret i borettslag/sameier.
  • Beboer appen gir beboere en unik mulighet til å følge forbruket sitt dag for dag. Med appen kan du som beboer få innsikt i forbruket ditt, spare energi, spare penger og gjøre noe godt for miljøet. 

Vår digitale produktkatalog

 

Få en oversikt over målere og tilbehør til individuell måling.