Få oversikt og kontroll over energiforbruket

luxuriöser neubau mehrfamilienhaus

Individuelle målere sikrer en rettferdig fordeling av kostnader

Statistikk indikerer at 15% av beboere står for 50% av forbruket, dermed betaler ofte majoriteten av beboere for overforbruket til minoriteten. De som har et normalt forbruk vil dermed være tjent med innføring av individuell måling. Ved å installere separate leilighetsmålere i hver enkelt leilighet og i fellesarealer sikres man at all energi forbundet med oppvarming av leiligheten blir nøyaktig registrert, og ikke minst rettferdig fordelt mellom beboere. I tillegg vil individuell måling sørge for redusert varmeforbruk og økt miljøbevissthet. Les mer om individuell måling her.

Er du ikke sikker på hvilke målere du har behov for?

Ta kontakt med Techem, så finner vi de riktige målerne og tjenestene for din bolig. Techem koordinerer hele prosessen fra installasjon til service, vi er en totalleverandør, hvilket inkluderer målere såvel som tjenester for avlesning- og avregning av individuelt forbruk. 

Hva innebærer individuell måling av varmeforbruk?

Dine fordeler med energimålere fra Techem

Våre trådløse produkter sikrer en nøyaktig avlesning av energiforbruket i din eiendom.

1
Komplett service
Planlegging, installasjon og vedlikehold: Vi tar oss gjerne av det for deg.
2
Du er i gode hender med oss
Vi vet hva vi gjør: Du kan stole fullt og helt på våre mange års ekspertise.
3
Forbereder deg på fremtiden
Energieffektiviseringsdirektivet (EED) stipulerer at alle målere skal avleses via trådløs fjernavlesing innen den 1. januar 2027.
1
Aldri gå glipp av en måleravlesning igjen
Avlesning av målerne gjøres ved hjelp av trådløs teknologi, hvilket betyr ingen flere avtaler i forbindelse med måleravlesning.
2
Rettferdig avregning av forbruk
Takket være presise energimålere installert i alle leilighetene i bygningen, mottar alle beboere en rettferdig avregning basert på eget forbruk.

Vi gir deg full oversikt over ditt individuelle vann- og energiforbruk

Techem tilbyr to spesialtilpassede portalløsninger som hjelper både forretningsfører, styret og den enkelte beboer. Gjennom portalløsningene vil man få tilgang til aktuelle og historiske avregninger, samt en oversikt over eiendommens vann- og energiforbruk.

Techem portalløsninger:

  • Kundeportalen sikrer en effektiv administrasjon for forretningsfører og styret i borettslag/sameier.
  • Beboerportalen gir individuelle beboere en enkel og brukervennlig oversikt over eget forbruk- og forbrukshistorikk.

Du kan lese mer om våre portalløsninger her.  

Energimålere

Compact Radio 4 er en mekanisk energimåler optimalisert for måling av varmeforbruk. Måleren kombinerer regneverk, volumsensor og temperaturføler i en enhet. Compact Radio 4 leveres med en innebygget radiomodul og datalogger. Trådløs fjernavlesning sikrer daglig overføring og automatisk registrering av målerverdier, dermed unngår man tidskrevende manuell avlesning. Compact Radio 4 er godkjent i henhold til nasjonal og europeisk MID standard (Measuring Instruments Directive), og har en levetid på 12 år inklusive reserve.

Ultrasonic 4.1.2 er en ultralydsmåler som brukes til måling av varmeforbruk. Måleren produseres med regneverk (display), volumsensor (vannmengde) og temperaturføler i ett. Den krever ikke rørstrekk før eller etter installasjonssted, hvilket gjør monteringen mer fleksibel. Måleren har en integrert radiomodul som gjør at måleverdiene leses av via trådløs fjernavlesning, det sikrer daglig overføring og automatisk registrering av målerverdier. Volum registreres via ultralydsprinisippet, dette gjør måleren mer robust fordi den ikke har bevegelige deler som påvirkes av partikler i vannet. Det gir økt levetid og maksimal presisjon i målinger. 

Multical 403 er en statisk energimåler med innebygget radiomodul som sikrer trådløs fjernavlesning av målerverdier. Måleren er robust og tåler temperaturer opptil 130 grader og har en livslengde på 12 år, inklusive reserve. Multical 403 registrerer målerverdier via det patenterte ultralydprinsippet, det medfører at måleren ikke har bevegelige deler, hvilket gjør den mer robust. Det er en allsidig måler som kan benyttes både ved store og små anlegg til måling av energiforbruk. Måleren kan benyttes til både varme og kjølemåling. 

Multical 303 er en elektronisk energimåler med innebygget radiomodul som leverer alle de fordelene som følger med trådløs fjernavlesning. Måleren er robust og tåler temperaturer opptil 130 grader. 303 er MID godkjent og har en livslengde på 12 år, inklusive reserve. I tillegg til dette måler 303 via det patenterte ultralydprinsippet, dette sikrer et mer detaljert måleresultat. 303 er en allsidig måler som kan benyttes både ved store og små anlegg til måling av energiforbruket, dette gjelder for både måling av varme og kjøling.

 

 

Vår digitale produktkatalog

 

Få en oversikt over målere og tilbehør til individuell måling.