Effektiv administrasjon

Vi fokuserer på digitalisering og hvilke fordeler vi og våre kunder kan dra nytte av i et samarbeid der effektivitet og optimale arbeidsprosesser kommer i første rekke. I Techem Administrator Portal kan forretningsførere, styret og vaktmestere raskt og enkelt finne den informasjonen de leter etter.

Techem Administrator Portal

Fordeler for forretningsfører/styret:
  • Målerdata (avlesningsverdier) og avregninger samles på en oversiktlig plattform.
  • Via Administratorportalen kan dere gi øvrige beboere tilgang til en beboerapp.
  • Alle avregningsvedlegg er tilgjengelige og kan oversendes til hver enkelt beboer.
  • Sette opp alarmer som varsler unormale forbruksavvik.
  • Åpner for en nesten papirløs og utelukkende mer miljøvennlig avregning av vann- og energiforbruk.

 

Eiendomsforvaltning

Gi begrenset tilgang til vaktmester/driftspersonell. Se utvalgte eiendommer og få full tilgang til driftsdata.

Fordeler for vaktmester/driftspersonell:
  • Driftsovervåking
  • Måleroversikt på eiendoms- og seksjonsnivå
  • Alarmer som overvåker forbruket
  • Automatisk varsling når det utløses en alarm

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Ring eller send oss en e-post om du lurer på noe.