Techem Administrator Portal

Fordeler for forretningsfører/styret:

  • Målerdata (avlesningsverdier) og avregninger samles på en oversiktlig plattform.
  • Via Administratorportalen kan dere gi øvrige beboere tilgang til en beboer app.
  • Alle avregningsvedlegg er tilgjengelige og kan oversendes til hver enkelt beboer.
  • Sette opp forbruksalarmer for å overvåke selskapets forbruk.
  • Åpner for en nesten papirløs og utelukkende mer miljøvennlig avregning av vann- og energiforbruk.

Eiendomsforvaltning

Gi begrenset tilgang til vaktmester/driftspersonell. Se utvalgte eiendommer og få full tilgang til driftsdata.

Fordeler for vaktmester/driftspersonell:

  • Alarmer som overvåker forbruket
  • Automatisk varsling når det utløses en alarm
  • Måleroversikt på eiendoms- og seksjonsnivå
  • Driftsovervåking
Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!
Tlf: 22 02 14 59 - E-post: kundeservice@techem.no