Techem Administrator Portal

Fordeler for forretningsfører/styret:
  • Målerdata (avlesningsverdier) og avregninger samles på en oversiktlig plattform.
  • Via Administratorportalen kan dere gi øvrige beboere tilgang til en beboerapp.
  • Alle avregningsvedlegg er tilgjengelige og kan oversendes til hver enkelt beboer.
  • Sette opp alarmer som varsler unormale forbruksavvik.
  • Åpner for en nesten papirløs og utelukkende mer miljøvennlig avregning av vann- og energiforbruk.

 

Eiendomsforvaltning

Gi begrenset tilgang til vaktmester/driftspersonell. Se utvalgte eiendommer og få full tilgang til driftsdata.

Fordeler for vaktmester/driftspersonell:
  • Driftsovervåking
  • Måleroversikt på eiendoms- og seksjonsnivå
  • Alarmer som overvåker forbruket
  • Automatisk varsling når det utløses en alarm
p1325m2284465

Kontakt oss

Få raskere svar på spørsmålene dine ved å ringe eller sende oss en e-post.