Slik skal sameiet spare penger og forbruk!

Sameiet Mellomila 57 har ambisjonene klare når de nå har fått installert TOBB Smartmåling; de skal spare tid, penger og forbruk på vann og oppvarming. I samarbeid med boligbyggelaget TOBB leverer vi tjenesten TOBB Smartmåling. Tjenesten sikrer en rettferdig fordeling av kostnader til vann og energiforbruk i boligselskaper.

Sameiet Mellomila 57 har ambisjonene klare når de nå har fått installert TOBB Smartmåling; de skal spare tid, penger og forbruk på vann og oppvarming.

Sameiet Mellomila 57 ligger idyllisk til i Ila med kort vei til strandliv og byliv.

– Her bor det bare hyggelige mennesker, skryter Jan Pedersen, styreleder.

Nå blir enda mer hyggelig å bo i Mellomila 57 – nå er det installert TOBB Smartmåling i alle leiligheter som betyr mye for både beboere og styret. De digitale målerne sender daglig inn målerdata på forbruk av vann og energi.

– Vi har hatt en utfordring med avlesing av vann og energi der vi i styret har brukt mye tid på å innhente data. Men den største utfordringen har vært at vi ser at beboere betaler for naboens forbruk, sier Jan Pedersen.

Du betaler kun for eget forbruk

TOBB Smartmåling sørger for at du betaler kun for det faktiske forbruket av vann og energi.

– Den tradisjonelle løsningen er at man leser av verdiene en gang i året. I verste fall avleses ikke forbruket, og da blir summen av forbruket delt etter arealet på alle boligene, uavhengig av om du har vært bevisst på å spare på vann og oppvarming. Tenk deg at du bor i den største leiligheten; da betaler du mest, uavhengig om du har høyt eller lavt forbruk, sier Kristoffer Nordmo, økonom i boligbyggelaget TOBB.

 

TOBB Smartmåling sørger for at du betaler kun for det faktiske forbruket av vann og energi

TOBB Smartmåling på plass i Sameiet Mellomila 57
Fra venstre: Harald Engstad, Jan Pedersen (Styret i sameiet), Einar Bruland (Techem) og Kristoffer Nordmo (TOBB)

 

Sparer kommunale avgifter

TOBB Smartmåling er utviklet i samarbeid med Techem som har lang erfaring med produkter og tjenester innen måling og avlesing.

– Manuelle målere betyr merarbeid for både styret og beboerne, så det var rett og slett etterspørsel fra kundene som gjør at TOBB nå tilbyr en bedre løsning for fordeling av kostnader til vann og energi, forteller Einar Bruland, salgsingeniør i Techem.

TOBB Smartmåling vil kunne spare boligselskapene for kommunale avgifter, og i tillegg gi styret gode verktøy for fordeling av kostnader til både vann og varme. Etter at Trondheim kommune innførte nye vannmålere, er TOBB Smartmåling blitt enda mer relevant.

– De nye vannmålerne til Trondheim kommune tar ikke hensyn til energi brukt til oppvarming av vann. Her er det viktig å være i forkant av kommunalt målerbytte for å kunne få et automatisk system som jobber i deres favør og håndterer alle forbrukskostnader i sameiet. Det lønner seg derfor å kontakte oss før Trondheim kommune bytter ut kaldt- og varmtvannsmålere, sier Nordmo.

 

 

Jan Pedersen, styreleder i Sameiet Mellomila 57
Styret er fornøyd med hele prosessen, og sier at god kommunikasjon mot beboerne har vært et av de viktigste suksessfaktorene.

Enkel installasjon

Techem leverer det tekniske utstyret og sørger for daglig innhenting av målerdata og overføring til TOBB, mens TOBB håndterer fordeling av kostnader ut mot boligselskapene.

Overgangen til TOBB Smartmåling har så langt gått smertefritt. Styret er fornøyd med hele prosessen, og sier at god kommunikasjon mot beboerne har vært et av de viktigste suksessfaktorene.

– Når vi gjør endringer, kan det være skremmende for mange av beboerne som ofte har mange spørsmål til oss. Vi har hatt en god gjennomgang med informasjon og forklart hva TOBB Smartmåling er og hvordan dette gjør hverdagen enklere for oss i styret og de andre som bor her, sier Harald Engstad, styremedlem.

I beboerappen kan beboer:

  • Få oversikt over vann- og energiforbruket sitt
  • Sammenligne eget forbruk i ulike perioder
  • Sammenligne eget forbruk mot gjennomsnittet i boligselskapet
  • Bli mer bevisst på eget forbruk
  • Sette opp forbruksalarmer

Månedlig faktura

Det er heller ingen store ekstra kostnader forbundet med dette systemet. Sameiet er de første TOBB kundene som får månedlig avregning. Det betyr at beboerne får en månedlig faktura, og ikke en stor kostnad en gang i året.

– I tillegg har alle beboerne oversikt i Techem-appen som gir god oversikt over eget forbruk. Vi håper at dette gjør beboerne mer bevisste på forbruk, og at vi kan bli flinkere til å unngå sløsing. Det trenger både vi og verden fremover. For oss er TOBB Smartmåling et skritt mot det grønne skiftet. Vi håper flere boligselskap følger etter oss, sier Pedersen.

Noe for ditt sameie eller borettslag?