Nøyaktig og rettferdig fordeling av vannforbruket

Visste du at verdens vannforbruk antas å øke med ca. 50% de neste tiårene grunnet befolkningsvekst og økende levestandard? De aller fleste har allikevel liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Vann bruker store mengder ressurser og energi som bidrar til klimagassutslipp og unødvendige kostnader.

Vannmålere

Individuelle målere sikrer en rettferdig fordeling av kostnader

Techem måler forbruk og fordeler kostnader gjennom installasjon av individuelle vann- og energimålere i hver leilighet. Innføring av individuell måling vil gi den enkelte beboer et forhold til sammenhengen mellom forbruk og kostnad, og øker derfor samfunnets bevissthet rundt vannforbruk. Erfaring viser at individuell måling kan redusere det totale vannforbruket med opptil 30%. Les mer om individuell måling her. Med våre vannmålere sikrer vi nøyaktig og rettferdig fordeling av vannforbruket slik at hver enkelt beboer kun belastes for sitt eget forbruk.

Er du ikke sikker på hvilke målere du har behov for?

Ta kontakt med oss, så finner vi de riktige målerne og tjenestene for din bolig. Techem koordinerer hele prosessen fra installasjon til service, vi er en totalleverandør, hvilket inkluderer målere såvel som tjenester for avlesning- og avregning av individuelt forbruk. 

 
Hva innebærer individuell måling av vannforbruk? 

Dine fordeler med vannmålere fra Techem

Våre trådløse produkter sikrer en nøyaktig avlesning av vannforbruket i din eiendom.

1

Komplett service

Planlegging, installasjon og vedlikehold: Vi tar oss gjerne av det for deg.

2

Den riktige løsningen for din eiendom

Vi tilbyr vannmålere for et bredt spekter av bruksområder alt fra boligvannsmålere til tekniske vannmålere for store strømningshastigheter.

3

Forberedt på EED-krav

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) stipulerer at alle målere skal avleses via trådløs fjernavlesing innen den 1. januar 2027.

1

Aldri gå glipp av en måleravlesning igjen

Avlesning av målerne gjøres ved hjelp av trådløs teknologi uten å måtte gå inn i leiligheten. Hvilket betyr ingen flere avtaler i forbindelse med måleravlesning.

2

Avregning basert på forbruk

Takket være presise vannmålere installert i alle leilighetene i bygningen, mottar alle beboere en rettferdig avregning basert på eget forbruk.

Vi gir deg full oversikt over ditt individuelle vann- og energiforbruk

Techem tilbyr digitale løsninger som hjelper både forretningsfører, styret og den enkelte beboer. 

  • Administratorportalen sikrer en effektiv administrasjon for forretningsfører og styret i borettslag/sameier.
  • Beboerappen gir beboere en unik mulighet til å følge forbruket sitt dag for dag. Med appen kan du som beboer få innsikt i forbruket ditt, spare energi, spare penger og gjøre noe godt for miljøet. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Ring eller send oss en e-post om du lurer på noe.