Trådløse vannmålere for ulike installasjonsvarianter

Individuelle målere sikrer en rettferdig fordeling av kostnader

Techem måler forbruk og fordeler kostnader gjennom installasjon av individuelle vann- og energimålere i hver leilighet. Innføring av individuell måling vil gi den enkelte beboer et forhold til sammenhengen mellom forbruk og kostnad, og øker derfor samfunnets bevissthet rundt vannforbruk. Erfaring viser at individuell måling kan redusere det totale vannforbruket med opptil 30%. Les mer om individuell måling her. Med våre vannmålere sikrer vi nøyaktig og rettferdig fordeling av vannforbruket slik at hver enkelt beboer kun belastes for sitt eget forbruk.

Er du ikke sikker på hvilke målere du har behov for?

Ta kontakt med Techem, så finner vi de riktige målerne og tjenestene for din bolig. Techem koordinerer hele prosessen fra installasjon til service, vi er en totalleverandør, hvilket inkluderer målere såvel som tjenester for avlesning- og avregning av individuelt forbruk. 

Hva innebærer individuell måling av vannforbruk? 

Dine fordeler med vannmålere fra Techem

Våre trådløse produkter sikrer en nøyaktig avlesning av vannforbruket i din eiendom.

1
Komplett service
Planlegging, installasjon og vedlikehold: Vi tar oss gjerne av det for deg.
2
Den riktige løsningen for din eiendom
Vi tilbyr vannmålere for et bredt spekter av bruksområder alt fra boligvannsmålere til tekniske vannmålere for store strømningshastigheter.
3
Forberedt på EED-krav
Energieffektiviseringsdirektivet (EED) stipulerer at alle målere skal avleses via trådløs fjernavlesing innen den 1. januar 2027.
1
Aldri gå glipp av en måleravlesning igjen
Avlesning av målerne gjøres ved hjelp av trådløs teknologi uten å måtte gå inn i leiligheten. Hvilket betyr ingen flere avtaler i forbindelse med måleravlesning.
2
Avregning basert på forbruk
Takket være presise vannmålere installert i alle leilighetene i bygningen, mottar alle beboere en rettferdig avregning basert på eget forbruk.

Vi gir deg full oversikt over ditt individuelle vann- og energiforbruk

Techem tilbyr to spesialtilpassede portalløsninger som hjelper både forretningsfører, styret og den enkelte beboer. Gjennom portalløsningene vil man få tilgang til aktuelle og historiske avregninger, samt en oversikt over eiendommens vann- og energiforbruk.

Techem portalløsninger:

  • Kundeportalen sikrer en effektiv administrasjon for forretningsfører og styret i borettslag/sameier.
  • Beboerportalen gir individuelle beboere en enkel og brukervennlig oversikt over eget forbruk- og forbrukshistorikk.

Du kan lese mer om våre portalløsninger her.  

Vannmålere

AP Radio 4 er en vannmåler optimalisert for fjernavlesning, brukes til måling av både kaldt- og varmtvann. Techem garanterer stor driftssikkerhet. Måleren er en tørrløper, noe som betyr at flowsensor og tellerverk er plassert separat og ikke kommer i kontakt med vann. Måleverdier registreres i m3/h(kubikk), noe som gjør det enkelt å se det aktuelle forbruket. Måleren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Tellerverket kan dreies 360 grader, noe som gjør det enkelt å avlese. Måleren er beskyttet med en integrert smussfanger.

Tellerverket overfører automatisk tellerstanden til radiomodulen, som deretter registrerer og samler opp tellerstanden fra midten og slutten av hver måned. Avlesning via fjernavlesningteknologi er mer praktisk en manuell måleravlesning da det ikke krever tilgang til den enkelt bolig.

MK Radio 4 er en vannmåler optimalisert for fjernavlesning, brukes til måling av både kaldt- og varmtvann. Målerinstallasjonen består av en målekapsel og et målerhus, separat leveranse av komponentene gjør MK måleren til et kostnadseffektivt alternativ da målerhuset kan gjenbrukes ved utbytte. Den eneste komponenten som krever utskiftning er målerkapselen. Måleren har en levetid på 12 år, inklusive reserve. 

Techem garanterer høy målenøyaktighet, selv ved lavt forbruk. Måleren er en tørrløper, noe som betyr at flowsensor og tellerverk er plassert separat og ikke kommer i kontakt med vann. Måleverdier registreres i m3/h(kubikk) hvilket gjør det enkelt å se det aktuelle forbruket. Måleren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Tellerverket kan dreies 360 grader, noe som gjør det enkelt å avlese. Måleren er beskyttet med en integrert smussfanger. Ved reparasjon eller utskiftning, kan målerkapselen skiftes ut av våre serviceteknikere.

Tellerverket overfører automatisk tellerstanden til radiomodulen, som deretter registrerer og samler opp tellerstanden fra midten og slutten av hver måned. Avlesning foregår uten tilgang til den enkelte bolig.   

Vår digitale produktkatalog

 

Få en oversikt over målere og tilbehør til individuell måling.