Ofte stilte spørsmål

Vi ber deg forsøke å finne svar på spørsmålet ditt her før du tar kontakt med oss. Hvis du ikke finner det du leter etter står vår kundeservice klar til å besvare dine henvendelser.

Måleravlesning og eierskifte

Techem er global markedsledende leverandør av systeminstallasjoner innen individuell måling og avregning av vann- og energikostnader. Techem fungerer som totalleverandør av produkter, installasjon og service.

Techems servicetilbud går ut på å rettferdig fordele fakturaen som boligselskapet får fra energileverandør. Individuell måling kalles også fordelingsmåling, hvilket tilsier at utgiftene da fordeles ut ifra faktisk energiforbruk per leilighet. Fordelingen baseres på måleravlesninger utført av Techems serviceteknikere, disse avlesningsverdiene blir så registrert og et avregningsvedlegg blir så produsert og tilsendt som et vedlegg til faktura.

Målerplassering:           

Målerne er plassert forskjellige steder på forskjellige adresser. Typiske steder for plassering er:

For vannmålere:

 • Fordelingsskap i gang/bod
 • Under vask på kjøkken
 • Under vask på badet
 • Luke i taket på badet

For energimålere:

 • Fordelingsskap i gang/bod
 • Luke i take på badet

For gass:

 • Veranda/balkong
 • I oppgangen

For strøm:

 • Sikringsskap i leiligheten eller i oppgangen
 • I kjeller/garasje

For fordelingsmålere/radiatormålere:

 • På radiatoren, evt. kan måleren være festet til vegg i nærheten av radiatoren, og med en fjernføler.

Flytteavlesning og flyttegebyr
Ved eierskifte skal både selger og kjøper melde fra til oss ved å fylle ut kontaktskjemaet for eierskifte. Du kan enkelt gjøre dette ved å trykke på knappen "Meld eierskifte" nedenfor. På skjemaet ber vi deg om å oppgi nødvendig informasjon angående eierskiftet, som for eksempel ditt navn, navn og kontaktinformasjon til den nye eieren, samt dato for overtakelse. Når vi mottar skjemaet, vil vi behandle informasjonen og sørge for at alt blir oppdatert i våre systemer. Hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger mer informasjon, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice.

Oppgjør for eierskifte tas sammen med avregningen. Utflytter vil få oppgjør tilsendt. Ved årsavregninger vil dette skje rundt juli påfølgende år. Ved kvartalsavregninger vil oppgjøret skje med ett kvartals forsinkelse (dvs. ved flytting i 1. kvartal vil oppgjør finne sted i 3. kvartal). Årsaken til forsinkelsen skyldes at alle kostnader for den aktuelle perioden må være på plass før avregningen kan settes opp.

Hvorfor kreves det flyttegebyr?

Flyttegebyr dekker omkostninger i forbindelse med utarbeidelse av flytteregistreringen og de etterfølgende konsekvenser for fordelingsregnskapet.

Det antas at kaldtvann- og varmtvannsforbruk pr. person i Europa ligger på ca. 150-300 liter pr. døgn (80-100 liter av disse vil være til varmtvannsforbruk beregnet pr. voksen ved dusjing hver dag). Et toalett som drypper kan «bruke» ca 100m³, altså opp mot 100 000 liter pr. år. En kran som står og drypper kan bruke 7-10m³ pr. år; altså 7-10 000 liter pr. år.

Forstå avregningen din

Avregningen beskriver ditt totale vann-, varme- og energiforbruk i en gitt periode. På avregningsvedlegget fremgår det om du har penger tilgode, eller om du har ett beløp til etterbetaling i forhold til hva du har innbetalt i akonto i avregningsperioden. NB! Det er forretningsfører som tar oppgjøret på avregningen via fellesutgiftene til beboer. Techem setter kun opp fordelingsregnskapet. På siste side i avregningsvedlegget finner du en detaljert forklaring på hvordan du tolker de ulike punktene i avregningsvedlegget.

Kostnadsposten “Forbruk varmtvann” på avregningsvedlegget ditt referer til energien som brukes til oppvarmingen av vannet, ikke det faktiske tappevannsforbruket. Under “forbruk varmtvann” medregnes også varmtvann til oppvask (for hånd), husvask og håndvask. Forbruk på tappevann registreres ved bruk av en kaldtvannsmåler. Dersom det ikke er installert en kaldtvannsmåler faktureres dette forbruket via felleskostnadene. Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner bruker kaldt vann som varmes opp av maskinen, dermed registreres ikke dette på varmtvannsmåleren. En oppvaskmaskin bruker ca. 20 liter kaldtvann og en vaskemaskin 15 liter. 

Det er boligselskapet sin forretningsfører som står for oppgjør av avregningen. I de fleste tilfeller skjer oppgjøret over husleiegiroen. Her vil man enten få et beløp til etterbetaling eller bli godskrevet beløpet iht avregningen. For de fleste boligselskaper finner oppgjøret sted i juli. Utflyttere vil få oppgjør tilsendt, eventuelt et skriv om å oppgi kontonummer man ønsker godskrevet.

A-kontobeløpet justeres basert på totalforbruket på siste avregning. Ved spesielle ønsker om å endre a-kontobeløpet kan du henvende deg til styret.

Det er særlig tre faktorer som kan ha innvirkning på kostnaden: energiprisene som settes av energileverandøren (Techem er ikke en energileverandør), totalt innbetalt akonto (husleie), og værforhold ( f. eks. en kald lang vinter).

Beløpene i avregningen kan variere fra år til år, for eksempel på grunn av temperaturforskjeller eller høyere energipriser. Derfor kan samlede utgifter bli høyere og eventuelt resultere i etterbetalinger. Det motsatte kan også forekomme ved at du har hatt et lavere forbruk en tidligere, du vil da bli kompensert for eventuelle tilgodehavende beløp.

Det kan forekomme avvik fra den endelige avregningen da beboer appen viser alle målerverdier, også ubehandlede avlesningsverdier.

Det er flere faktorer som vil ha innvirkning på forbruket ditt, for eksempel lengden på dusjen, temperaturen på dusjvannet og temperaturen på det kalde vannet som kommer inn i leiligheten. En 10 minutters dusj med ca. 38°C på vannet vil bruke mellom 100 og 150 liter vann. Av dette er ca. 50% kaldtvann og 50% varmtvann. Til sammenligning brukes det ca. 200 liter vann for å fylle et badekar (50%/50% kaldtvann/varmtvann).

Techem Beboer App

Det er lett å endre passord. Trykk på "Endre passord" under "Profilinnstillinger". Skriv inn nytt passord og gjenta passordet i indikerte tekstfelt. Deretter bekrefter du ved å trykke på knappen "Lagre nytt passord". Du vil deretter motta en e-post med bekreftelse på endringen.

Hvis du ønsker å endre eller rette noe vedrørende ditt navn bes du kontakte styret.

Det er lett å endre e-postadresse. Under "Profilinnstillinger" trykker du på "Endre e-post". Tast så inn den nye e-postadresse i indikert tekstfelt og bekreft ved å trykke på knappen "Lagre". Du vil så motta en automatisert e-post hvor du bes trykke på en bekreftelseslink. Ved å trykke på linken bekrefter du registreringen av den nye e-postadressen.

Ikke noe problem. Trykk på "Glemt passordet? ". Deretter skriver du inn din e-postadresse, og trykker på knappen "Send link for tilbakestilling", så sender vi deg en e-post med instruksjoner. 

Hvis det ikke vises noen registrerte målerverdier kan det være av forskjellige årsaker, for eksempel; hvis du akkurat har flyttet inn vil det ikke finnes registrerte målerverdier enda. Visninger av målerverdier avhenger i hovedsak av hvordan avlesningsrutinene i eiendommen er lagt opp. Har du målere som leses av årlig vil målerverdier være tilgjengelig i beboerappen/web-versjon så snart avlesningen er registrert. Hvis eiendommen er utstyrt med radiobaserte fjernavlesningsmålere vil avlesningsverdier bli oppdatert med 2-3 dagers mellomrom.

Det er også mulig at det er oppstått midlertidige tekniske problemer, vi ber dere da prøve igjen senere eller eventuelt kontakte kundeservice på telefon 22 02 14 59 eller per e-post kundeservice@techem.no.

Kontakt oss

Få raskere svar på spørsmålene dine ved å ringe eller sende oss en e-post.