Techem artikel - 27.05.2024

Van veel ketelhuizen in gebouwen met blokverwarming is niet duidelijk wat het verbruik/rendement is. Bij uw gebouw ook…?Extreem hoge kosten en onbetrouwbare berekeningen.

Kostenverdeelbedrijven, feit of fabel: zijn het dieven? 

Verwarring en aannames rondom kostenverdeelbedrijven zoals Techem is hot topic. O.a. door de stijgende energieprijzen willen bewoners meer inzicht en controle op hun energierekening. Omdat het voor een bewoner niet altijd duidelijk is waar welke verantwoording ligt, welke partij wat doet en hoe de afrekening tot stand komt begrijpen wij die frustratie wel. Helaas zijn er ook misverstanden als het gaat het meetsysteem en het tot stand komen van de afrekening uit blokverwarming.


Daarom aandacht voor 3 belangrijke fabels over het energiemeten en de kosten verdelen uit blokverwarming via radiatormeters:

1. Radiatormeters zijn onbetrouwbaar

Voor veel bewoners (eindgebruikers) is het onduidelijk hoe een radiatormeter werkt. Wij leggen dit graag uit:

Een radiatormeter heeft twee zogenaamde temperatuurvoelers. Eén voeler meet de warmte van de radiator en de andere de omgeving. De radiatormeters beginnen met registreren op het moment dat de radiatorplaat een temperatuur bereikt boven 22,5 °C en de omgevingstemperatuur 4°C of meer lager ligt. De meter zal alleen eenheden registreren als deze elementen aanwezig zijn.

Hoe groter het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de plaattemperatuur, hoe sneller de meter zal gaan registreren.

Bij de programmatie van de meter wordt rekening gehouden met de verschillende seizoenen. Hierbij wordt in de zomer een radiatortempratuur van maximaal 40°C gehanteerd en in de winter maximaal 30 °C. Als het binnen warmer is dan deze temperatuur, dan speelt de omgevingstemperatuur geen rol meer.

We kunnen u met een gerust hart vertellen dat het een fabel is dat de radiatormeters onbetrouwbaar zouden zijn. 

Bekijk de infographic (.pdf) met een visuele weergave over de werking van radiatormeters:

2. Geen verbruik en toch betalen

Bij Techem verdelen we (in de meeste gevallen) de totaal gemaakte energiekosten van een gebouw over vaste (35%) en variabele kosten (65%).

  • De variabele kosten zijn gebaseerd op het individuele energieverbruik van de bewoner. 
  • De vaste kosten zijn de kosten die altijd gemaakt worden, of de bewoner nu energie verbruikt of niet. Daarom krijgen zij alsnog een rekening terwijl hun verwarming uit staat. Deze vaste kosten kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld warmteverlies van de collectieve CV-ketel en leidingverlies

Wij willen natuurlijk dat bewoners de energie kunnen gebruiken die zij nodig hebben en niet onnodig extra hoeft te betalen of tegen onvoorzienbare (hoge) kosten aanlopen. Daarom communiceren wij transparant en kunnen u en uw bewoners altijd bij ons terecht via onze klantenservice. Een medewerker van ons zal u altijd persoonlijk te woord staan. Techem is namelijk meer dan alleen energie meten. Bekijk hier de visuele uitleg over verdeling: 

3. Eenheden klakkeloos omzetten naar euro’s?   

We zetten de eenheden niet zomaar 1.2.3. om naar euro’s. Er komt heel wat bij kijken. In de basis werkt het zo; De radiatormeters van Techem meten in zogenaamde eenheden. Er wordt na afloop van het stookseizoen berekend hoeveel zo’n eenheid waard is ten opzichte van het totaal verbruikte m3 gas/ gigajoule van het hele gebouw.

Goed om vooraf te weten, onthoud: De totale energierekening van een gebouw eerlijk verdelen over alle bewoners bestaat uit een deel vaste kosten en een deel verbruikskosten. In de meeste gevallen is de verdeling 35% vaste kosten en 65% verbruikskosten.


Stap 1
Het totale verbruik aan eenheden omzetten naar euro’s: 65% van de totale energiekosten van het gehele gebouw delen door alle geregistreerde eenheden van het gehele gebouw = de waarde per eenheid in euro’s.

Voorbeeld, eenheden omzetten naar euro’s:
Stel het gebouw waar u woont heeft totaal €100.000,- stookkosten verbruikt in een jaar. 65% van dit bedrag verdelen wij als verbruikskosten. In alle woningen samen zijn totaal 50.000 eenheden gemeten. De rekensom is dan:

€100.000,- totale stookkosten
65% van €100.000,- = €65.000
€65.000 / 50.000 = €1,30 per eenheid
 

Stap 2
De individuele verbruikskosten per woning berekenen: De waarde per eenheid in euro’s keer de gemeten eenheden van de woning zijn de verbruikskosten per woning.

Voorbeeld, woning eenheden omzetten naar euro’s:
Stel de meters in uw woning hebben in een heel jaar bij elkaar 700 eenheden geregistreerd. Dan zijn de verbruikskosten:

€1,30 x 700 = €910,-

Dit zijn de verbruikskosten. Hierbij komt nog de verdeling van de totale 35% vaste kosten uit stap 1 en eventuele andere, door de beheerder aan ons opgegeven kosten.


Bekijk de infographic (.pdf) met een visuele weergave over de berekeningen:

Het kostenverdeelbedrijf doet maar wat?

De miljoenen meters die door heel Europa door de verschillende Techem locaties worden geplaatst voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Gelukkig geven deze weten ons handvatten en instructies over het meten en opstellen van de eindafrekening energiekosten. De radiatormeters en eenheden waardering voldoen aan de Europese norm: EN-834 en NEN7440 (normcommissie warmte meten en verdelen).

Klantenservice

Mocht u vragen hebben, onze klantenservice weet bijna alles. Zij zijn te bereiken via T. 076 57 25 800, per mail of chat hier rechtsonder live op de website.