Artikkel - 18.07.2021

Techem og FNs bærekraftsmål

Det er satt høye klimamål på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. FN har også formulert globale bærekraftsmål, disse fungerer som en felles global arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling. For at vi skal nå disse målene krever det at det innføres mer energieffektive tiltak i både bedrifter og private hjem.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 konkrete delmål som verdenssamfunnet i 2015 ble enige om å nå innen 2030. Bærekraftsmålene fungerer som et overordnet rammeverk for nasjonal og internasjonal politikk, dermed vil det også bestemme retningen for bedrifters arbeid.

Hvordan bidrar individuell måling til å nå bærekraftsmålene?

Techems visjon er å gjøre bygg  grønnere og smartere, dette oppnår vi ved å levere produkter og tjenester som sørger for at vann- og energiressurser brukes mer effektivt. Ved å måle og avregne vann- og energiforbruk pr. leilighet vil hver enkelt beboer kunne påvirke både eget forbruk og kostnader. Dette gir økt bevisstgjøring og studier viser at forbruket reduseres med opptil 30 % etter innføring av individuell måling. 

Visualisering av forbruk i app og portal for styrer og beboere

Via vår app- og portalløsning får kunder og samarbeidspartnere tilgang til forbruksdata, statistikk og grafer som gjør at de kan følge meg på eget forbruk. Via alarmfunksjoner i portalen kan man også overvåke forbruk og eventuelle avvik.

De bærekraftsmålene vi jobber aktivt med er beskrevet under.

Sikre bærekraftig vannforvaltning og gode sanitærforhold

Vannmangel påvirker 40 % av verdens befolkning. Verdens land har nå forpliktet seg til å sikre rent vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030. Tiltak som reduserer vannforbruket vil bare bli mer og mer viktig. Vannmåling gjør at man kan spare mange liter vann i året, og avdekker også eventuelle lekkasjer som kan gjøre stor skade på eiendommer. Techem konsernet sparer 37 million m³ vann på årlig basis, dette kunne sørget for vannforsyning til opp imot 500 000 husholdninger.

Bærekraftige byer og samfunn

FNs bærekraftsmål 11 slår fast at verden må "gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige". Techem jobber direkte med samarbeidspartnere innen boligbygging og forvaltning for å sørge for at alle nybygg er utstyrt med målere og avlesningssystemer. Dette er også i tråd med EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED) som har gjort innføring av individuell måling obligatorisk i alle EU-land. EED er på høring og vil mest sannsynlig implementeres i Norge innen kort tid.

Ansvarlig forbruk og produksjon 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker. 

Vi tar ansvar for Klimavern

Ved å motivere folk til å ta bærekraftige valg gjør vi bygg grønnere og smartere.