Sertifiseringer

Sentralt godkjent foretak

Techem er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Det vil si at vi innehar følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10).

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Du kan lese mer om kravene til sentral godkjenning her. 

Last ned godkjenningsbevis.

Registrert leverandør i StartBANK

Techem har fått tildelt registreringsbevis fra StartBANK som er et felles leverandørregister for bygg- og anleggsbransjen. Beviset står for seriøsitet i bransjen.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjektet “Seriøsitet i byggenæringen” og ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig økende kravene til dokumentasjon og behovene for risikohåndtering i bransjen. Les mer her.

Last ned godkjenningsbevis.