Pressemelding - 26.06.2024

Techem offentliggjør Bærekraftsrapporten for 2023: Enda større reduksjon i CO2e-fotavtrykket

  • Techem konsernet har redusert CO2e-utslippene med 20 prosent sammenlignet med året før 
  • Vi har en klar agenda for mangfold, likestilling og inkludering (DEI) for våre ansatte gjennom en omfattende mangfolds- og antidiskrimineringspolitikk

Eschborn, 26 juli 2024. I dag offentliggjør Techem, tjenesteleverandøren for smarte og bærekraftige bygninger, sin fjerde Bærekraftsrapport, som viser at bærekraft og klimabeskyttelse er en prioritet også internt i selskapet. Det internasjonale Techem konsernet fortsetter å arbeide målrettet mot sine bærekraftsmål og klimanøytralitet innen 2045. I regnskapsåret 2023 klarte Techem å redusere sine CO2e-utslipp med nesten 20 prosent, noe som resulterte i et globalt CO2-fotavtrykk på 244 134 tonn (FY 2022: 306 800 tonn). Techem har også implementert tydelige mangfolds prinsipper gjennom en konsernomfattende mangfolds- og antidiskrimineringspolitikk. I tillegg gjennomførte selskapet for første gang i Tyskland en revisjon av lønnsforskjeller mellom kjønn og etablerte en prosedyre for å identifisere og rapportere dette. Alle relevante medarbeidere har også mottatt opplæring innen samsvarstemaer. Disse tiltakene ble vurdert som en "ubetydelig risiko" med en ESG-risikovurdering på 8,7 av ratingbyrået Morningstar Sustainalytics.

Viktige handlingsprinsipper er energieffektivitet og avkarbonisering

“Klimaendringene har aldri vært så presserende som de er i dag, og vi tar dette på alvor,” sier Techem CEO Matthias Hartmann. “Vi ønsker å leve opp til vårt ansvar overfor samfunnet og miljøet. For oss betyr dette å fremme klimanøytralitet i bygninger ved å systematisk drive energieffektivitet og avkarbonisering på en målrettet måte. Vi implementerer gradvis lavinvesteringstiltak for å redusere energiforbruket. Dette hjelper både utleiere og leietakere," understreker Matthias Hartmann. 

Implementering av veikartet for klimanøytralitet 

Ved Techem Solutions peker en ambisiøs avkarboniseringsplan veien til den planlagte klimanøytraliteten. Med en andel på 49,6 prosent (FY 2022: 51,6 prosent) kan størstedelen av utslippene tilskrives naturgassforbruket som er inkludert i Scope 1 i Techem Solutions' varmeavtalevirksomhet. Mengden klimagasser som slippes ut er knyttet til eiendommene som leveres av Techem Solutions, spesielt varmesystemene som brukes der, oppvarmingsadferden til beboerne og utetemperaturen. En mild vinter og mer økonomisk forbruksmønster på grunn av høye energipriser har bidratt betydelig til reduksjonen av CO2e-utslippene på dette området. Utslippene i selskapets egen verdikjede (Scope 3) har allerede falt med 18 prosent sammenlignet med 2022. Techem ønsker også å konvertere hele personbilparken til 100 prosent CO2e-nøytral drift innen utgangen av 2028. 

Tiltak for mer mangfold, likestilling og inkludering

“Techem legger stor vekt på å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt med å fremme mangfold, inkludering og bekjempe diskriminering,” sier Hartmann. I den nåværende rapporteringsperioden utgjorde kvinner 30,2 prosent av lederstillingene (FY 2022: 27,7 prosent). Dette bringer oss stadig nærmere vårt mål om å ha 35 prosent kvinner i lederstillinger innen 2025. I slutten av september 2023 ble Techem tildelt sertifikatet for “berufundfamilie”-revisjonen i Tyskland. Dette sertifikatet anerkjenner vår innsats for å skape et arbeidsmiljø som fremmer balansen mellom arbeid og privatliv, samtidig som det er fremtidsrettet. Vi er stolte over å ha oppnådd denne anerkjennelsen. I tillegg ble Katharina Bathe-Metzler, leder for bærekraft, kommunikasjon og offentlige anliggender, hedret som en del av kampanjen "Top 100 Women for Diversity" initiert av Beyond Gender Agenda.

Robust forretningsmodell 

Den årlige bærekraftsrapporten, som er frivillig, gir en detaljert dokumentasjon av Techems internasjonale bærekraftsledelse. Rapporten gir åpenhet for interessenter ved å presentere selskapets utvikling og inkluderer reviderte nøkkeltall. Bærekraftrapporten er basert på Global Reporting Initiative (GRI), som er et anerkjent internasjonalt rammeverk for bærekraftsrapportering. I tillegg har Techem grundig behandlet klimarisiko og muligheter i rapporten i tråd med kravene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Techems selskapsstrategi viser seg å være svært robust både under et 2-graders scenario og under et "verst tenkelig" scenario – det vil si svært vært kraftig temperaturstigninger.

*CO2e (=CO2-ekvivalent; hensyntar alle klimagasser)

** Ansatte som tidligere har jobbet for Techem eller de som kun utfører hjelpeaktiviteter uten å ha innflytelse på vår virksomhet, og som er vurdert som ikke relevante for grunnleggende samsvarstrening, er ikke inkludert.

For mer informasjon om bærekraft hos Techem og for å laste ned Techems Bærekraftsrapport for 2023 klikk her.

Bildeinformasjon: Isabella Zobel er en del av bærekraftsteamet hos Techem. (Kreditt: Techem).

Klikk på bildet for å laste ned.

Om Techem

Techem er en ledende tjenesteleverandør innen smarte og bærekraftige bygninger. Selskapets tjenester omfatter energistyring og ressursbevaring, bolighelse og prosesseffektivitet i eiendommer. Grunnlagt i 1952, opererer Techem nå i 18 land med rundt 4 300 ansatte og betjener over 13 millioner hjem. Techem tilbyr effektivitetsforbedringer gjennom hele verdikjeden for varme og vann i eiendommer. Som markedsleder innen fjernavlesning av energiforbruk i hjem, fortsetter Techem å drive nettverks- og digitale prosesser i eiendomsbransjen. For mer informasjon, besøk www.techem.no.