Les mer om individuell måling

Nyheter

I siste utgave av Sørlandet Boligbyggelags magasin Bo & Miljø kan du lese en artikkel om hvordan trådløs fjernavlesning forenkler arbeidet til både styrer, forvaltere og regnskapsførere. Trådløs fjernavlesning av målerverdier sørger for at vann- og energiforbruk leses av automatisk. Det gir økt kontroll på forbruket og sikrer en mer korrekt fordeling av kostnader.

Fra oktober 2020 ble det EU krav om at alle nye målerinstallasjoner skal kunne fjernavleses. Det forventes at dette regelverket også vil implementeres i Norge på sikt.

Les artikkelen i sin helhet på side 6-7 i denne linken

Fjernvarmedagene - Urban Energi 15. og 16. oktober

Techem deltar på Fjernvarmedagene på Scandic Fornebu den 15. og 16. oktober.

Individuell måling - en del av løsningen 

"Vi har individuelle strømabonnementer, og mange mener det bør være like opplagt med individuell avregning av termisk energi. Det er lettere å ha fokus på energibesparelse dersom energien måles, og for å oppfylle våre nasjonale klima‐ og miljøambisjoner vil individuell måling kunne være en del av løsningen."

Når vann og energi måles blir folk mer bevisste på sitt eget forbruk. Dermed bidrar individuell måling til en mer effektiv forvaltning av ressurser. En annen fordel er at man får synliggjort fellesforbruk i bygg, hvilket fører til økt kontroll på det rørtekniske anlegget og en rettferdig fordeling av forbruket. 

Du kan lese NVEs rapport i sin helhet her

 

Du er kanskje også interessert i